PrEP

PrEP er en ny måde at forebygge hiv på. PrEP er hiv-medicin, som hiv-negative kan tage for at nedsætte risikoen for at blive smittet med hiv.

PrEP er en forkortelse af ’Pre-Exposure Prophylaxis’, som på dansk kan oversættes til ’forebyggende behandling inden eksponering’. Det vil sige en behandling, man tager, før man er i risiko for at blive smittet med hiv.

Det er en ny metode til at forebygge hiv, hvor man anvender medicin, der bruges i hiv-behandlingen, til at reducere risikoen for at blive smittet, hvis man er udsat for risiko for at blive smittet med hiv.

PrEP henvender sig primært til hiv-negative mænd, der har sex med mænd, som er i høj risiko for at få hiv.

PrEP nedsætter risikoen for hiv-smitte med 86% ifølge studier, og væsentligt mere, hvis man følger behandlingen som foreskrevet.

Læs mere om PreP og PrEP-studier på AIDSmap

 

Hvordan virker PrEP?

PrEP tages i pilleform. Den pille, man bruger til PrEP i dag, hedder Truvada. Den indeholder to aktive stoffer: tenofovir og emtricitabin, som forhindrer hiv i at trænge ind i cellerne og formere sig.

Man skal typisk tage én pille om dagen, men man kan også tage PrEP midlertidigt i forbindelse med sex eller i kortere eller længere perioder af ens liv (det sidste er dog kun dokumenteret i forhold til mænd, der har sex med mænd).
 
PrEP beskytter ikke mod andre sexsygdomme end hiv.


Man opnår endnu højere beskyttelse ved at kombinere PrEP med kondomer og glidecreme samt andre former for forebyggelse.

 

Bivirkninger ved PrEP

Man kan opleve forbigående bivirkninger de første uger af PrEP-behandlingen, som f.eks. kvalme, hovedpine eller vægttab. På længere sigt kan der i sjældne tilfælde opstå problemer med nyrer, lever og knogler. Når man tager PrEP, skal man derfor til kontrol hver 3. måned, hvor man får taget blodprøver og bliver tjekket for hiv og andre sexsygdomme.

 

Hvem skal tilbydes PrEP?

PrEP anbefales til hiv-negative mænd, der har sex med mænd, som i perioder er i høj risiko for at blive smittet med hiv.
 
Der er forskellige indikationer på, hvornår man kan være i høj risiko:
 
  • gentagne episoder af ubeskyttet sex med skiftende partnere / ved gruppesex.
  • sexsygdomme (f.eks. gentagne tilfælde af syfilis).
  • brug af stoffer i forbindelse med sex, herunder chemsex.
  • gentagen brug af PEP i forbindelse med ubeskyttet sex.

 

Hvorfor PrEP?

Man bruger allerede hiv-medicin til at forebygge hiv i dag. Både i forbindelse med behandling af hiv-smittede, som derved ikke smitter videre, men også i forbindelse med PEP-behandling, hvor hiv-medicin gives umiddelbart efter, man har været udsat for smitterisiko.

Effektiv hiv-forebyggelse i dag er en kombination af flere forskellige tiltag, alt fra kondomer til medicinske behandlinger over adfærdsændringer og adgang til test på f.eks. sexsygdkomsklinikker eller Checkpoints og rådgivning.

PrEP kan ikke erstatte kondomet som beskyttelse, men det bør tilbydes som et supplement til allerede eksisterende forebyggelsesmetoder.

AIDS-Fondet mener, at jo flere forskellige forebyggelsesmetoder der findes, jo flere bliver anvendt til gavn for forebyggelsen af hiv.

AIDS-Fondet anbefaler, at PrEP bør ordineres efter en individuel vurdering, og bør være gratis eller tilskudsberettiget.

 

Kommer PrEP til Danmark?

PrEP er allerede godkendt som forebyggende hiv-behandling i bl.a. USA, Australien, Frankrig og Canada og tilbydes desuden i forskellige storbyer i Europa i forbindelse med pilotprojekter.
 
Selvom vi ved, at PrEP virker, er det endnu ikke godkendt i Danmark. Godkendelsesprocessen for at anvende hiv-medicinen Truvada til PrEP i Europa er i gang og varetages af European Medicines Agency (EMA). 
 
World Health Organization (WHO) og European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) anbefaler, at europæiske lande integrerer PrEP i deres hiv-forebyggelsestilbud til dem, som er mest udsat for hiv.
 
AIDS-Fondet arbejder med ledende hiv-ambulatorier på at etablere PrEP-tilbud i Danmark.

Tager du allerede PrEP

Hvis du selv tager PrEP ”uformelt”, er det vigtigt, at du bliver fulgt af en læge og bliver tjekket regelmæssigt for eventuelle bivirkninger, samt bliver testet for hiv og andre sexsygdomme.

Du kan kontakte Checkpoint for at få en snak med en rådgiver. Find Checkpoint her.