AIDS-Fondet: Tuberkulose-epidemien er et mørkt kapitel, der skal afsluttes nu

I forbindelse med FN’s Generalforsamling (UNGA) træder flere af verdens stats- og regeringschefer sammen for at afholde historiens første højniveaumøde om tuberkulose. Selvom sygdommen ikke er en faktor i vesten, så slår TB stadig flere mennesker ihjel end nogen anden smitsom sygdom.

Den 26. september skriver FN’s Generalforsamling historie, når verdenshistoriens første højniveaumøde om tuberkulose skydes i gang. Og det er på tide, der bliver udvist politisk lederskab og vilje til at løse en udfordring, der alt for længe har haft for frit spil. Det siger international politisk konsulent hos AIDS-Fondet, Mille Herskind:

”Der er indkaldt til dette højniveaumøde på et absolut kritisk tidspunkt. Hvis den nuværende indsats får lov at stå alene, så kommer det til at tage 150 år, før vi endegyldigt kan sætte en stopper for epidemien,” siger Herskind og tilføjer:

”Derfor skal der foretages nogle grundlæggende strategiske revisioner af den nuværende indsats, hvis FN’s mål om at udrydde TB inden 2030 skal nås.”

En ulighedsskabende dræber, der går efter de svageste
Tuberkulose er en af de største følgesygdomme, som rammer – og dræber – personer med aids. Blandt andet derfor er det AIDS-Fondets holdning, at en internationalt koordineret indsats er helt nødvendig.

”TB forårsager og skyldes fattigdom. Vi ved, at over 95 procent af TB-dødsfald sker i lav- og mellemindkomstlande. Denne her sygdom er en dødelig skillevæg mellem rig og fattig – en væg, som vi skylder at rive ned så hurtigt som muligt,” siger Mille Herskind.

En væsentlig spiller på dette område er The Global Fund to fight AIDS, TB and Malaria, som er grundlagt i FN-regi. Denne organisation samler verdens ressourcer til kampen mod disse sygdomme, så de kan investeres koordineret og strategisk.

”Derfor opfordrer vi i AIDS-Fondet sammen med civilsamfundsorganisationer i Norge og Sverige, de nordiske regeringer til sammen at gå forrest med den helt nødvendige støtte af denne indsats ved at sikre den fortsatte støtte til The Global Fund,” siger Mille Herskind.

Danmark lader noget tilbage at ønske
Som det fremgår af infografikken nedenfor, halter Danmarks støtte til det internationale arbejde et stykke efter vores nabolandes. Det billede bør vendes, hvis vi skal nå Verdensmål 3 og gøre en ende på de tre epidemier, siger Mille Herskind:

”Hvis vi gerne vil sætte en stopper for aids, for tuberkulose og for malaria, så ved vi, hvilke redskaber, der skal til. Det er ikke gratis at prioritere sådan en indsats – men det er bestemt heller ikke gratis at lade være. Afslutningen af tre globale epidemier er inden for denne generations rækkevidde. Den mulighed må ikke forpasses,” afslutter Mille Herskind