Bestyrelsesvalg: Meld dig som stemmeberettiget

Der skal afholdes valg til AIDS-Fondets bestyrelse i slutningen af juni. Her kan du læse mere om valget, og hvem der kan deltage. Det er bl.a. vigtigt, at AIDS-Fondet har din e-mail, hvis du skal kunne deltage i valget, der finder sted online.

AIDS-Fondet afholder bestyrelsesvalg hvert andet år. Det betyder, at der skal vælges ny bestyrelse i juni 2018.

Ved valget skal der vælges:

  • en læge, som til dagligt arbejder med forskning eller behandling i forhold til hiv
  • tre andre bestyrelsesmedlemmer blandt de stemmeberettigede

Man kan stille op ved valget, hvis man er 

  • Læge og til dagligt arbejder med forskning eller behandling i forhold til hiv
  • Bestyrelsesmedlem fra den afgående bestyrelse
  • Frivillig, der i de foregående 12 måneder (før 13. april) har bidraget med 8 timers frivilligt arbejde for AIDS-Fondet 
  • Bidragsyder, der i de foregående 12 måneder (før 13. april) har bidraget med minimum 600 kr. til AIDS-Fondet
  • Medlemmer af Patientforeningen Hiv-Danmark*

Ansatte i AIDS-Fondet (fastansatte og timelønnede) kan stemme ved valget, men de har ikke mulighed for at opstille som kandidat til bestyrelsen.

 

Vigtigt at AIDS-Fondet kender din email
Det er den enkelte stemmeberettigedes ansvar at sikre, at fondet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. Hvis du er i tvivl, om AIDS-Fondet har din email-adresse, kan du oplyse den her. 

Du kan læse mere om valget, og hvordan det foregår, på hjemmesiden valg.aidsfondet.dk

 

*Særligt for medlemmer af Hiv-Danmark
AIDS-Fondet har ikke adgang til oplysninger om navne og mailadresser på medlemmer af Patientforeningen Hiv-Danmark. Der for skal du selv registrere dig som stemmeberettiget, hvis du ønsker at deltage i valget. Du kan registrere dig her