Stoffer

Du kan træffe bedre valg for dig selv, når du kender de forskellige stoffers udseende, brug, virkninger og risikoen ved at tage dem.

Nedenfor kan du læse mere om de stoffer, der er mest skadelige i forbindelse med chemsex. Men se også oversigten Andre stoffer. Beskrivelsen af de enkelte stoffer er vejledende og generel, da de forskellige stoffers virkning og risici bl.a. afhænger af, hvor meget du tager, hvor meget du har spist og drukket, og hvilken fysisk og mental tilstand du i øvrigt er i. 

Det er derfor vigtigt, at du ved, hvordan du passer godt på dig selv. Det kan du læse om her.