CRYSTAL METH

Kaldes også methamphetamin, crystal, ice, glass, tina, T, christine.

Hvordan ser det ud

 • Crystal meth findes som tablet, pulver eller krystaller.
 • Det er oftest hvidt og kan lugte af urin.

Hvordan bruges det

 • Crystal meth kan sniffes, føres ind i anus, ryges, sluges, gnubbes på gummerne i munden eller injiceres.
 • Rusen kan nogle gange vare i flere dage, hvis det tages i etaper.

Opturen

 • Intenst sus, eufori, glædesrus, øget energi, mindsket appetit, øget sex-drive, øget selvtillid, mere selskabelig.

Nedturen

 • Korte perioder af forhøjet blodtryk, svedeture, øget temperatur, udspilede pupiller, tør mund, nogle gange spændte kæber og tænderskæren.
 • Følgevirkninger på kort sigt kan være, at man bliver oprevet, får paranoia, brystsmerter, kvalme, angst og kaster op.
 • Når virkningen aftager kan man blive rastløs, angst, irriteret, udmattet og opleve dysfori, aggression, paranoia, søvnløshed og stor trang til stimulanser.
 • Bruger du crystal meth over lang tid, ændrer din fysiske fremtoning sig: du ældes hurtigere, tænderne bliver grå, skæve og falder ud, du får hudlæsioner og åbne sår af at kradse i huden. Du kan få kemiske brændemærker og mærker, sår og ar af nålene, hvis du injicerer.

Risici ved crystal meth

 • Crystal meth kan give rejsningsproblemer.
 • Når du tager crystal meth, kan det medføre dehydrering og fejlernæring, fordi du kan glemme dit behov for mad og vand.
 • Du kan opleve koncentrationsbesvær og ringe hukommelse, og du kan have svært ved at løse problemer.
 • Du kan blive mere aggressiv og få en pludselig voldelig adfærd.
 • Når virkningen aftager, kan du opleve depression, angst og selvmordstanker.
 • Du kan udvikle psykoser; paranoia, forfølgelsesvanvid, illusionsbedrag, hallucinationer, oprevethed, irrationel fjendtlig adfærd, gentagen stereotyp adfærd og behov for isolation.
 • Øget sex-drive og færre hæmninger kan øge risikoen for at få hiv, hepatitis C og andre sexsygdomme.
 • Brug af crystal meth kan føre til, at du enten kommer til at begå eller selv bliver udsat for seksuelle overfald og overgreb.
 • Død kan forekomme som følge af slagtilfælde, hjerteanfald eller hjerneblødning.