GHB

Kaldes også GBL, ‘G’, gina, flydende ecstasy, liquid X, fantasy.

Hvordan ser det ud

 • GHB findes flydende og i pulver- eller kapselform.
 • Det sælges ofte som farveløst, lugtfrit og saltet væske i små flasker.

Hvordan bruges det

 • Oftest afmålt i låg, pipetter eller teskeer.
 • Det blandes med drikkevarer, men kan også tages rent.
 • Tages hyppigt, da stoffet har en kort virkning i kroppen.

Opturen

 • Ved lav dosis kan du opleve følelse af afslappethed, eufori, forhøjet sex-drive og forøget sensualitet og selskabelighed.

Nedturen

 • Ved højere doser kan du opleve svimmelhed, kvalme, forvirring, søvnighed, slagtilfælde, midlertidig hukommelsestab, ukontrollerede rystelser, hovedpine og bevidstløshed.
 • Virkningen aftager 1-6 timer efter indtag af GHB, og her kan du opleve angst, skælven, søvnløshed, kvalme og opkast, paranoia, optiske hallucinationer, hukommelsesbesvær og aggression.

Risici ved GHB

 • GHB kan give rejsningsproblemer.
 • Fordi GHB’s virkning aftager efter relativ kort tid, kan du have lyst til at gentage doserne i løbet af dagen og natten, og du kan derfor hurtigt blive afhængig af stoffet.
 • Du kan opleve svækkelse af hjernen, forvirring og bevidsthedstab, som bl.a. kan føre til trafikuheld, faldulykker og kvælning.
 • Det er meget nemt at komme til at tage en overdosis af GHB. En overdosis på få milliliter, kan i værste tilfælde være dødelig. Forskellen er meget lille på en dosis, der har euforisk effekt og en dosis, som leder til bevidstløshed, koma og død.
 • Øget sex-drive og færre hæmninger kan øge risikoen for at få hiv, hepatitis C og andre sexsygdomme.
 • Hvis du har hiv, kan GHB påvirke din hiv-medicin. Tal derfor med din læge.
 • Brug af GHB kan føre til, at du enten kommer til at begå eller selv bliver udsat for seksuelle overfald og overgreb.
 • Du skal altid søge hjælp, før du forsøger at reducere dit forbrug af GBH. Hvis du trapper ned på egen hånd, kan det få fatale konsekvenser: delirium (stærk reduktion af opmærksomhed og tænkeevne), paranoia, aggression, hallucinationer og død.