Hvad er trans?

I AIDS-Fondet arbejder vi på at lave en hel hjemmeside, der kun handler om trans og sundhed. Men indtil videre kan du finde tekster om trans og kønsidentitet, krop, sex, sexsygdomme, hormoner og kirurgi her på siden. God fornøjelse! 

Intro

Der er lige så mange måder at være trans på, som der er transpersoner. Alle er forskellige, men fælles er, at det altid er vigtigt at respektere de valg, som folk træffer om deres krop og kønsidentitet.  Hvis der er noget, du vil vide mere om, er du altid velkommen til at ringe til AIDS-Fondets rådgivning for transpersoner på telefon 88 33 56 76 eller skrive til rft@aidsfondet.dk

 

Hvad er trans?

“Trans” er en forkortelse for en person, der ikke er enig i det binære køn vedkommende fik tildelt ved fødslen. Fordi der er lige så mange måder at være trans på, som der er transpersoner, kan det være svært at lave en fast definition for, hvad trans er. Men en transperson har typisk oplevet, at det køn vedkommende føler sig som, ikke stemmer overens med det juridiske køn, der tildeles ved fødslen. Det kan man bl.a. opleve ved at ens kønsudtryk og/eller kønsidentitet ikke stemmer overens med forventninger til f.eks. ens adfærd, som man bliver mødt med i samfundet.

At være trans har ikke noget med seksualitet at gøre, men beskriver alene en persons køndidentitet. Herunder har vi listet nogle bud på, hvordan man kan opleve at være trans.

  • Nogle anser betegnelsen 'transperson' som en fællesbetegnelse for personer, som bryder med samfundets normer om køn, kønsidentitet og kønsudtryk. At gøre op med samfundets normer om bl.a. køn, kønsidentiet og kønsudtryk kaldes også mere generelt for queer. Det er ikke alle, der beskæftiger sig med queer - enten teoretisk eller aktivistisk - der definerer sig som transpersoner. 

  • Andre kan også sagtens definere sig som 'trans', selvom de mener, at de lever op til samfundets normer. Det kunne f.eks. være, hvis man er i transition fra mand til kvinde, at man så både kulturelt og fysisk ønsker at have en fremtoning og adfærd som afspejler samfundets forventninger til det at være kvinde.

  • Nogle transpersoner ønsker at ændre deres krop med hormoner og operationer, så den passer bedre til det, de føler sig som. I Danmark kan det være svært at få adgang til den behandling, som man har brug for. Derfor er mange transpersoner i en situation, hvor de venter på behandling. 

  • Andre transpersoner har ikke lyst til at ændre deres krop, men vil gerne ændre måden, som man taler om den. Uanset hvordan man definerer sig, er det vigtigt at ens valg bliver respekteret og bekræftet. Det kan man gøre ved at bruge det navn og pronomen, som en person foretrækker, og derudover ved at huske, at måden en krop ser ud, ikke altid siger noget om, hvordan man definerer sin kønsidentitet. 

 

Hvad er cis?

At være “ciskønnet”, betyder, at man definerer sig som det køn, man blev tildelt ved sin fødsel - f.eks. efter samfundet kulturelle forståelse af kønnets adfærd. Hvis man for eksempel blev tildelt kønnet “mand” ved sin fødsel og identificerer sig som mand efter samfundets normer, er man ciskønnet. Men der er selvfølgelig lige så mange måder at være ciskønnet på, som der er at være transkønnet. Mange vil opleve, at deres kønsidentitet ændrer sig hele livet

 

Kønsidentitet

Kønsidentitet beskriver den følelse af at være det (eller de) køn, du føler sig som. Hvordan - og om - du definerer din kønsidentitet, er helt op til dig selv, og du må kalde dig præcis, hvad du har lyst til. For nogle transpersoner er det vigtigt, at de bliver set som mænd eller kvinder, fordi det netop er det, som de føler sig som. Andre foretrækker at identificere sig som transmænd eller transkvinder. Og nogen har slet ikke lyst til at identificere sig med de binære kønsnormer, som vores samfund i dag er indrettet efter.

Uanset hvordan du identificerer dig, er det vigtigt at huske, at ingen andre end dig selv kan vurdere, om du er transkønnet på en “rigtig” eller “forkert” måde. Retten til at definere og bestemme over din krop, er helt din egen.

Kønsidentitet er ikke det samme som seksualitet. Transpersoner kan være heteroseksuelle, homoseksuelle, biseksuelle, aseksuel eller noget helt femte. 

 

At bekræfte sin egen og andres kønsidentite

Som transperson kan du selv gøre en masse ting for at bekræfte din egen kønsidentitet. Du kan skifte navn, vælge et andet pronomen, skifte cpr-nummer, få lavet operationer, tage hormoner og ændre ved ting, der ændrer dit kønnede udtryk.

Læs mere om testosteron, østrogen eller operation.

Uanset hvordan en krop fremstår i øjnene på andre, er det vigtigt, at de valg man har truffet bliver respekteret. Det er særligt vigtigt at respektere de navne og pronomener, som transpersoner bruger om sig selv - uanset om det er “han”, “hun”, “hen”, “den” eller andre kønsneutrale pronomener.

Følg linket til almindelig.com for at få en liste over 10 ting du kan gøre for transkønnede. Du kan også besøge transfaq.info.

Ligesom man kan bekræfte en kønsidentitet ved at bruge de rigtige ord, kan man bekræfte kroppe og kropsdele. Hvis en transperson har bryster, men enten ikke ønsker at have dem eller ikke tænker dem som udtryk for noget “kvindeligt”, kan man respektere det ved at spørge, hvordan (og om) det er okay at røre brystkassen. Det samme gælder for andre kropsdele, som man kan være vant til at tænke som “typisk mandlige” eller “typisk kvindelige.” Husk at det aldrig er dig, der har retten til at definere en anden persons krop - den ret er altid ens egen.